nikdy nestojíme na místě
 ISC
 take se podívejte
Stručně o nás
Podmínky pro dealery
Hledáme partnery
Uvnitř studia

Select language:
Russian
English
 web-design  web-hosting  programování  cd-prezentace  reklama projektu

Stránky [252]
Bannery [62]
Služby a ceny
Užitečné odkazy
Kontakt

Služby a ceny
Kontakt

Díla [92]
Služby a ceny
Užitečné odkazy
Kontakt

Díla [4]
Služby a ceny
Kontakt

Služby
Kontakt

 stručně o nás
V dubnu roku 2000, byla na základě designového studia “Nový dům”, působícího na trhu internetu od března roku 1998, založena významnější a lépe technicky vybavená společnost ISC. Firma nabízí úplný komplex služeb spojených s rozvojem různých typů podnikání s pomocí internetových a intranetových technologií.

Poradenství
Před tím, než začnete rozpracovávat internetový projekt, je potřeba si stanovit, zda je-pro Vás internetová stránka potřebná a bude-li její vytvoření pro Vás ziskové. Naši specialisté provádějí analýzu činnosti Vaší společnosti, předkládají návrhy vedoucí k jejímu rozvoji nebo k optimalizaci současného stavu. Poté určí způsob řešení vytýčených úkolů. V případě potřeby Vám konzultantské služby mohou poskytnout specialisté firem Arthur Andersen nebo KPMG. Taková analýza umožňuje zpracovávat internetové projekty konkrétně dle Vaší situace.
Předkládáme pouze taková řešení, která skutečně mohou našim klientům pomoci rozvíjet byznys.

Zpracování technického zadání
Při zpracování struktury internetové stránky se řídíme především údaji o Vaší společnosti a Vašem trhu. Struktura není šablonou, ale je zpracovaná speciálně k uskutečnění Vašich cílů a úkolů. Zde naši specialisté berou v úvahu specifika Vašeho trhu a Vašich odběratelů, situaci Vašich konkurentů a možnosti Vaší společnosti.
Předkládáme pouze takové projekty, které pomohou Vám a Vašemu podnikání.

Design
Dosud naše studio zhotovilo více než 150 různě složitých projektů. Za každou prací stojí několikahodinová práce profesionálů, dávajících každému projektu všechny své nápady a síly.
Nepředkládáme uniformní návrhy dobrého designu, každý úkol je pro nás osobitý, taktéž i každé řešení. Nás si vybírají z tisíce studií kvůli individuálnímu přístupu a nápaditému provedení prací.
Pro své klienty hledáme vždy nejpřijatelnější a nejzajímavější řešení. Nerozdělujeme zákazníky na důležité a méně důležité, velké a malé. Kdysi jsme také byli malinkými J, a dobře víme, že z tygříků vyrostou tygři.
Pro společnosti, které nechtějí najednou investovat velké prostředky na tvorbu vlastní prezentace na internetu, nabízíme vývoj projektu v několika etapách. S námi se určitě dohodnete.
Kontaktujte nás.

Programování
Dobré programování — to znamená, že po ukončení projektu nemusíte analyzovat skripty a tagy, že běžný uživatel může editovat stránku bez námahy a problémů. My vytváříme opravdu dobrou programovou dokumentaci k různě složitým projektům, a proto nebudete potřebovat žádné speciální znalosti softwaru pro inovaci a správu Vaší prezentace.
Staráme se o naše zákazníky. Našim hlavním úkolem je poskytnout Vašim návštěvníkům pohodlí při procházení Vaší stránkou a zajistit Vašim pracovníkům totéž při aktualizaci informací.
V souvislosti s rozvojem nového směru na internetu, a to elektronického obchodování (tzv. e-shop), se naše studio zabývá profesionální tvorbou a podporou internetových obchodů různého zaměření a složitosti. Takové “e-shopy” obsahují různá programová vybavení, od automatické aktualizace ceníku až po komplikované databázové systémy.

Web-Hosting
Servery nabízené pro web-hosting jsou umístěny na 1OmB/s rychlém, nezatíženém připojení, což zajišťuje rychlý přístup pro Vás a návštěvníky stránek To jistě Vás i Vaše klienty a partnery příjemně potěší.
Umožňujeme také registraci domén a přímo na našich stránkách si můžete ověřit, zda je doména, která Vás zajímá, volná.

Pronikání na trh
Kromě vytváření internetových projektů uskutečňujeme úplný komplex služeb rozvoje internetových stránek, který zahrnuje zpracování médiaplánu, uskutečnění reklamních akcí, analýzu efektivnosti uskutečněné kampaně.
Poradíme Vám, jak nejlépe investovat Vaše prostředky určené na reklamu.. Při sestavování médiaplánu bereme v úvahu specifikum Vašich stránek, požadavky Vašich potenciálních zákazníků a Vaše finanční možnosti.
Neslibujeme desítky tisíc návštěvníků Vašeho serveru za 10 dolarů. Našim cílem není udělat Vaši internetovou stránku stránkou nejnavštěvovanější náhodnými návštěvníky.
Přitahujeme Vaše potenciální zákazníky. Konzultujeme s Vámi umístění a účinnost reklamy a rozložení reklamního rozpočtu. Po ukončení reklamní kampaně předkládáme závěrečnou zprávu o efektivnosti uskutečněného projektu.

Prezentace na CD
Poskytnutí interaktivních informací — to je nejlepší způsob zapamatování si Vaší společnosti. Prezentace na CD umožňuje poskytnout plnější informace o Vaší firmě, s použitím různých grafických řešení, zvukového doprovodu a jiných interaktivních prvků. Multimediální CD je nezaměnitelný demonstrativní materiál Vašeho zboží při pořádání veletrhů. Tato CD jsou také vhodná k rozesílání klientům ze vzdálenějších míst.

Návrh a vytvoření obsahu stránek
Snažíme se minimalizovat Vaši námahu při zpracování Vašeho projektu. Je-li pro Vás naplnění stránek těžké, naši specialisté to udělají za Vás v souladu s vytčenými cíli a image Vaší společnosti.Nabízíme též celou škálu doplňkových služeb — od vytvoření různých jazykových verzí Vašich stránek až po výběr a školení pracovníků pro jejich údržbu.

Testování
Před spuštěním projektu naši specialisté provádí testování. Hlavním cílem je bezproblémová funkčnost, pohodlná obsluha pro Vás a jednoduché používání pro Vaše zákazníky.
Testujeme aplikace na dostupnost informace a nenáročnost jejího osvojení v souladu s image a způsobem poskytování informací Vaší společností.
Jsme přesvědčeni, že teprve poté máme právo předat projekt našemu zákazníkovi.

Komplexní péče o projekt.
Obracíte-li se na nás, můžete si být jisti, že naše spolupráce neskončí zhotovením Vašeho projektu. Orientujeme se na dlouhodobou spolupráci a pokládáme za svou přímou povinnost zabývat se péčí o námi vytvořené stránky.
Proto odpovídáme za udržování Vašich webových stránek — tím se rozumí bezporuchová práce serveru, technická podpora, v případě nutnosti zanesení změn do struktury stránek, nový design stránky po uplynutí určité doby, výroba bannerů, provádění analýz statistiky návštěvnosti aj.

Dohlížíme na to, aby projekty našich zákazníků byly obklopeny péčí a aby vždy držely krok s dobou.

Kontakt
Pište - europe@isc.ru


Všechna práva vyhrazena 1998-2000 Internet Solutions Company